گروه های تلگرامی مورد تایید ما

همانطور که در جریان هستید سیل عظیمی از شکایت ها علیه گروه آی ماینر یا ددینو در حال سرازیر شدن به دادگاه های جمهوری اسلامی ایران است. این تیم کلاهبرداری برای آرام کردن شکات؛ گروه های تقلبی به هدایت عوامل آی ماینر ایجاد کرده تا بتوانند شاکیان را از طریق دادن وعده های دروغین آرام کنند.

در این میان گروه هایی هم به طور جد کار پیگیری و شکایت های گروهی را دنبال میکنند. تنها گروه هایی که تحت تایید ما هستند عبارتند از :